پیش بینی بازار مسکن، خطا دارد!

در زمستان سال ٩٧ در حالیکه دلالان، مستِ شوک قیمت مسکن بودند به خریداران متذکر شدیم که احتمالا بازار مسکن از اوایل سال ٩٨ وارد دوره رکود چند ساله خواهد شد.

در زمستان سال ٩٧ در حاليكه دلالان بازار مسكن، مستِ شوك قيمت مسكن بودند به خريداران متذكر شديم كه بر اساس مدلهاي اقتصادي، احتمالا بازار مسكن از اوايل سال ٩٨ وارد دوره ركود چند ساله خواهد شد و طبيعتا خريداراني كه در پايان دورهٔ افزايش قيمت وارد اين بازار شوند صاحبِ دارايي اي خواهند شد كه قرار نيست تا چند سال، بازدهي مناسب داشته باشد. البته بازار مسكن تا خرداد سال جاري نيز به روند افزايشي قيمت ادامه داد ولي سرانجام با پايان بهار، متوقف و حتي اندكي عقب نشيني نمود

در چنين شرايطي شايد برخي از افراد كه شناخت ناكافي از ماهيت علم اقتصاد دارند معترض شوند كه چرا پيش بيني مدلهاي اقتصادي، يك خطاي دو سه ماهه داشته است كه بايد به ايشان يادآور شد پيش بيني تنها يك احتمال است و بنابراين پيش بيني، داراي خطا است.
اينكه انتظار داشته باشيم تاريخ دقيق و نقطه اي براي شروع يا پايان يك روند اعلام شود دور از منطق است و بيش از اقتصاددانان، از عهدهٔ شعبده بازان و غيب گويان بَرمي آيد

البته جاي انكار نيست كه افراد، خواهان قطعيت هستند ولي گاه همين مساله، مشكلات جدي برايشان به وجود مي آورد. متاسفانه در شرايطِ پرنوسانِ اقتصاد كشور، بازار پيش بيني داغ است و طبيعتا افرادي از اين شرايط آسيب مي بينند كه دل به اين پيش بيني هاي قطعي، نقطه اي و غير علمي مي بندند.

بر اين اساس، براي افرادي كه دنبال شنيدن پيش بيني هاي قطعي هستند پيشنهاد مي كنيم خواسته شان را در كانالهاي تلگرامي ديگري جستجو نمايند. كانالهايي كه يا مي دانند دارند چكار مي كنند كه در اين صورت، پوپوليست هستند و يا نمي دانند كه در اين صورت، متوهم هستند

گزارش اشکال Top