علت رونق نسبی بازار مسکن چیست؟

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ثبات بازارهای رقیب از یک طرف و سیاست‌های انبساطی دولت منجر به رونق نسبی بازار مسکن در مهرماه شده است، گفت: حداقل تا سه سال آینده نمی‌توان انتظار تحول جدی در معاملات مسکن داشت و قیمت‌ها جهش نخواهد کرد.

سلمان خادم‌المه اظهار كرد: در حال حاضر عمده تقاضاي فعال در بازار مسكن، تقاضاي مصرفي است و سرمايه‌گذاري و سفته بازي چندان جواب نمي دهد. اينكه بازار مسكن بعد از دو افت ماهيانه با توقف كاهش قيمت و افزايش معاملات مواجه شد مي‌تواند به سياست‌هاي انبساطي دولت و بانك مسكن مربوط باشد كه اثر كوچكي روي بازار مسكن گذاشت.

وي افزود: از سوي ديگر بازارهاي رقيب مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند كه تركيب اين عوامل باعث اثرگذاري روي بازار مسكن شد. اما به طور كلي در حوزه مسكن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نيست. طرف تقاضا با توجه به افزايش شديد قيمت‌ها به شدت تحت فشار است. به همين دليل روال عادي و نرمال را در بازار مسكن شاهد نيستيم.

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه بعيد است در آينده نزديك تحرك اساسي و اتفاق ويژه‌اي در حوزه معاملات مسكن ايجاد شود، گفت: تا زماني كه تكليف متغيرهاي اثرگذار بر بازار مسكن معلوم شود شرايط ركودي در بازار مسكن ماندگار خواهد بود. ممكن است تحركات كوچكي مثل آنچه در مهر ماه اتفاق افتاد روي دهد اما رونق ايجاد نخواهد شد. به هر حال قيمت ارز به يكباره ۳.۵ برابر شده كه البته هم اكنون به يك جايگاه نسبتا باثبات تري رسيده است. افزايش قيمت ارز به كاهش ارزش پول ملي و افت اقتصاد منجر شده و قيمت كالاها متناسب با اين افت، بروز شده است.

خادم المله تصريح كرد: اگر همين ثبات در بازارهاي موازي از جمله بازار ارز باقي بماند مي توان انتظار داشت كه قدرت خريد متقاضيان مسكن به تدريج در بازه سه تا چهار ساله افزايش يابد. بدين معنا كه از يك طرف با ثبات قيمت مسكن مواجه باشيم و از طرف ديگر تورم ثابت بماند. يعني ثبات قيمت اسمي و كاهش قيمت واقعي مسكن را شاهد باشيم كه در آن صورت با افزايش سطح درآمد عمومي، تحرك به شكل تدريجي در بازار مسكن ايجاد مي شود. اگر اوضاع مشابه دوره هاي گذشته باشد خروج از ركود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

به گفته خادم المله، افزايش ۲۲ درصدي معاملات و افزايش ۰.۴ درصدي قيمت مسكن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهريورماه نمي‌تواند يك تحول جدي در بازار مسكن محسوب شود.

گزارش اشکال Top