کمرنگ شدن سایه سوداگران در بازار مسکن

افت تعداد معاملات مسکن و کاهش قیمت در برخی از مناطق حاکی از کمرنگ شدن سایه سوداگران از سر بازار مسکن است پس به نظر می رسد با رفتن سوداگران از این بازار آرامش و ثبات قیمتی در حال ورود به بازار مسکن است.

سودهاي بالا و يك شبه در حوزه مسكن باعث شد تا در يك سال و نيم گذشته سرمايه هاي سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسكن شوند. اول كساني كه مسكن خريداري كردند و با احتكار آن به انتظار افزايش قيمت و سود بيشتر نشستند و دوم كساني كه با خريد و فروش مكرر مسكن در زماني كوتاه باعث افزايش جهشي قيمت شدند.

اگر چه اجرا و اعمال ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسكن مي‌توانست كمك بزرگي به جلوگيري از ورود سوداگران مسكن كند اما همين كاهش بيش از ۷۰ درصدي معاملات و افت قيمت در برخي نقاط باعث شده تا سايه سوداگران در بازار مسكن كمرنگ شود.

با خروج سوداگران قيمت مسكن كاهش مي‌يابد

مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاروان املاك در گفت و گو با فارس با اشاره به اينكه تقاضاهاي سوداگرانه از بازار مسكن به تدريج خارج شده و در مقابل، تقاضاهاي مصرفي و توليد و عرضه تقويت مي شوند گفت: گزارش‌ها نشان مي‌دهد به جز دو منطقه در تهران، ساير مناطق از افت قيمت ۱۰ تا ۳۰ درصد برخوردار شده‌اند.

وي با اشاره به اينكه رشد افسارگسيخته قيمت مسكن در يك سال و نيم گذشته باعث شده تا بازار مسكن دچار كسادي شود  اظهار داشت: وقتي قيمت مسكن افزايش مي يابد متقاضيان واقعي و غيرواقعي تلاش مي‌كنند با خريد مسكن از قافله گراني مسكن عقب نمانند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك ادامه داد: طبيعي است كه وقتي قيمت‌ها افزايش و قدرت خريد كاهش يابد، افت معاملات موجب كسادي بازار مسكن مي‌شود و شك نكنيد كه با خروج برخي از افراد از بازار مسكن كه براي سودآوري و سرمايه‌گذاري اقدام به خريد مسكن كرده بودند، قيمت مسكن كاهش مي‌يابد و به ثبات مي‌رسد.

مديران از تجربه جهش قيمت مسكن درس بگيرند

حميد رضا موحدي فعال بازار مسكن نيز بر اين اعتقاد است كه با رفتن سوداگران از بازار مسكن پس از مدتي اين بازار به آرامش رسيده است و زمان خريد براي متقاضيان واقعي مسكن فرا رسيده است.

وي با اشاره به اينكه مديران تصميم گير بايد از اين تجربه‌ها درس گرفته و با شناخت درست نسبت به اين موضوع مانع رشد چنين جرياناتي و ورود سوداگران و جولان آنها در بازار مسكن شوند گفت: تصميم گيران به خصوص وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد مي توانند با اجراي ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسكن از هم اكنون براي سال هاي آينده بازار مسكن را بيمه كنند تا با ورود سوداگران به اين بخش شاهد جهش قيمت نشويم.

دو سوم معاملات مسكن توسط دلالان انجام مي شود

مجيد كيانپور عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اين‌كه يك سوم معاملات مسكن كشور مربوط به مصرف‌كنندگان بوده است، گفته است:‌ طي سه سال اخير دو سوم معاملات مسكن توسط دلالان و افرادي كه به دنبال سرمايه گذاري بوده‌اند در بازار مسكن انجام شده است.

وي خاطر نشان كرد: در  سال هاي گذشته به دليل نبود سياست هاي نظارتي در بازار مسكن، مردم براي حفظ سرمايه اقدام به سرمايه گذاري در اين بخش و خريد واحد مسكوني متعدد كرده اند. اين مسئله باعث شد تا به دليل افزايش تقاضا براي خريد و به دنبال آن كمبود عرضه،‌قيمت‌ها افزايش يابد.

كيانپور با بيان اينكه در شرايط كنوني به نظر مي رسد با افزايش حداكثري قيمت مسكن و كاهش جذابيت بازار مسكن براي سرمايه گذاري، افراد براي سود بيشتر به دنبال انتقال سرمايه خود به بازارهاي ديگر اقتصادي از جمله بازار بورس هستند، اظهار داشت: اگر قانوني براي نظارت مالياتي بر معاملات مسكن وجود داشته باشد شاهد افزايش چند برابري قيمت‌ها نخواهيم بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قيمت مسكن در كشور را گاهي مي‌توان به كش تشبيه كه هرچقدر بخواهي مي تواني آن را بكشي. بطوريكه قيمت خانه در عرض سه ماه، سه و يا چهار برابر مي شود و يا در مدتي يكي دوماهه حتي تا ميزان نصف قيمت قبلي كاهش مي يابد.اتفاقي كه طي يكسال اخير افتاده است.

بر اساس آخرين گزارش هاي منتشر شده در مرداد ماه امسال ، تورم ساليانه كل كشور ۴۲.۲ درصد و ميانگين رشد قيمت مسكن شهر تهران در ۱۲ ماهه منتهي به مردادماه ۹۸ بالغ بر ۵ درصد بوده است. اين دو شاخص گوياي آن است كه با وجود افزايش ۷۷ درصدي نقطه به نقطه قيمت مسكن تهران (با توجه به آمار دفتر اقتصاد مسكن) طي يك سال گذشته منحني كلي رشد آن نزولي بوده و هم‌اكنون قيمت واقعي مسكن ۳۷.۲ درصد در مقايسه با تورم عمومي كاهش يافته است.

دولت و مجلس بايد با اعمال نظارت‌هاي مالياتي، راه را براي فعاليت سوداگران مسدود كنند تا در آينده افزايش چند برابري قيمت‌ها تكرار نشود.

گزارش اشکال Top