افزایش وام مسکن، گرانی را در بازار تشدید می کند

بهادری گفت: افزایش میزان وام مسکن موجب بروز تورم در بازار می‌شود و تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خانه ملت بهادري عضو كميسيون عمران مجلس  تصريح كرد: افزايش ميزان وام مسكن موجب بروز تورم در بازار مي‌شود، همچنين اين مسئله قطعا تشديد گراني در بازار را به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: شايد افزايش ميزان وام خريد مسكن در شرايط عادي راهكار قابل قبولي باشد، اما در شرايط كنوني كه ميزان تقاضا بسيار بالاتر از عرضه است، افزايش ميزان وام موجب هجوم خريداران براي خريد مسكن و افزايش قيمت ملك مي‌شود.

دولت بايد در جهت توليد مسكن گام بردارد

بهادري تصريح كرد: دولت به جاي تزريق اعتبارات مربوطه براي افزايش ميزان وام خريد مسكن، بايد در جهت توليد مسكن گام بردارد، يعني آنكه دولت و وزارت راه و شهرسازي خود اقدام به سرمايه گذاري براي توليد مسكن كنند و آن را به صورت مستقيم به جوانان با قيمت بسيار معقول بفروشند.

عضو كميسيون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من در شرايط فعلي تنها راهكار براي خانه دار كردن جوانان ورود دولت براي توليد مسكن است، در غير اين صورت حتي اگر ميزان تسهيلات خريد مسكن افزايش يابد، باز با توجه به افزايش قيمت ها، وام كفاف خريد مسكن را نخواهد داد.

گزارش اشکال Top