آیا مردم قدرت خرید مسکن دارند؟

با توجه به رکود اتفاق افتاده در بازار مسکن، آیا قدرت خرید مردم برای خرید مسکن افزایش می یابد؟

در پيشنهادي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه كرده، اولويت پرداخت وام ۶۰ ميليون توماني ازدواج براي زوجيني باشد كه در صندوق پس‌انداز مسكن يكم ثبت نام كرده‌اند. در اين زمينه معاون وزير اقتصاد گفته كه اين موضوع مي‌تواند قدرت خريد خانه اولي‌ها را افزايش دهد.

در حال حاضر سقف وام براي زوجين خانه اولي در تهران ۱۶۰ ميليون تومان است كه طبق جديدترين ميانگين قيمت مسكن شهر تهران يعني ۱۳ ميليون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع طي مردادماه ۱۳۹۸، تنها مي‌تواند ۲۲ درصد يك  آپارتمان ۵۵  متري در پايتخت را پوشش دهد. با وجود اين‌كه برخي كارشناسان بر ضرورت افزايش سقف تسهيلات تاكيد مي‌كنند، اين موضوع مخالفاني دارد. وزير راه و شهرسازي از جمله اين افراد است كه مي‌گويد افزايش مبلغ وام مسكن تورم‌زا است. در سوي ديگر بعضي فعالان بازار مسكن مي‌گويند وزن معاملات سوداگرانه در جهش قيمت مسكن طي دو سال اخير، بيشتر از خريد و فروش واقعي بوده است.

هم‌اكنون وام ازدواج براي هريك از زوجين ۳۰ ميليون تومان است كه جمعا ۶۰ ميليون تومان  مي‌شود. تجميع اين مبلغ با ۱۶۰ ميليون تومان تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم ۲۲۰ ميليون تومان مي‌شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون قيمت يك واحد ۵۵ متري با توجه به متوسط قيمت شهر  تهران ۷۱۶ ميليون تومان مي‌شود. به بيان ديگر تسهيلات مسكن يكم در تهران ۲۲ درصد يك واحد ۵۵ متري و تجميع وام ازدواج و وام خانه اولي‌ها ۳۰.۷ درصد قيمت يك آپارتمان ۵۵ متري را پوشش مي‌دهد و ۷۰ درصد مابقي را بايد خود افراد تهيه كنند.

از سوي ديگر مبلغ هر قسط از تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم با توجه به سود ۸ درصد آن ۸۶۵ هزار تومان است كه براي دو نفر به يك ميليون و ۷۳۰ هزار تومان مي‌رسد و اين ارقام خارج از توان بسياري از خانواده‌ها است.

مبلغ وام صندوق پس انداز مسكن يكم براي انفرادي در تهران ۸۰ ميليون تومان، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۶۰ ميليون و براي ساير مناطق تا ۴۰ ميليون تومان است. براي زوجين نيز در تهران تا ۱۶۰ ميليون تومان، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ ميليون و ساير مناطق تا ۸۰ ميليون تومان اختصاص پيدا مي‌كند. به اين ترتيب متقاضي اگر به طور انفرادي اقدام كند، مي‌تواند نصف مبلغ وام مورد نظر را براي يك دوره سپرده‌گذاري كرده و در سررسيد يك ساله مبلغ خود را دريافت كند. به عنوان مثال متقاضي وام ۸۰ ميليوني، ۴۰ ميليون تومان سپرده مي‌خواهد و بعد از يك سال ۸۰ ميليون وام به اضافه ۴۰ ميليون سپرده‌گذاري شده را دريافت مي‌كند.

حدود چهار سالي كه از راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌گذرد سود اختصاص يافته به تسهيلات آن به تدريج كمتر شد تا اينكه از حدود ۱۴ درصد ابتداي دوره به ۸ درصد در اوايل سال ۱۳۹۷ رسيد و تا كنون روي همين رقم باقي مانده است.

در جدول زير مبلغ وام‌هاي ۴۰ تا ۱۶۰ ميليون توماني صندوق پس انداز يكم با توجه به نرخ سود ۸ درصد با فرش دوره بازپرداخت ۱۲ ساله مورد محاسبه قرار گرفته است.

به هر ترتيب مركز پژوهش‌هاي مجلس در  روزهاي اخير پيشنهاد داده تا اولويت پرداخت تسهيلات ازدواج به كساني كه در صندوق پس‌انداز مسكن يكم ثبت‌نام كرده‌اند باشد كه در اين خصوص  معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد گفته است:  پرداخت فوري تسهيلات ازدواج به كساني كه در صندوق پس‌انداز مسكن يكم سپرده‌گذاري كرده‌اند و موعد دريافت تسهيلات آنها فرارسيده يا پس از گذشت مدتي فرا خواهد رسيد، مي‌تواند يك تحول مثبت به نفع خانه اولي‌ها باشد.

وي همچنين معتقد است تسهيلات ۶۰ ميليوني ازدواج مي‌تواند در صندوق پس‌انداز يكم سپرده‌گذاري شود و در صورت تكميل موجودي تا ۸۰ ميليون تومان، زوجين پس از گذشت يك سال مي‌توانند از امتياز ارزان‌قيمت‌ترين تسهيلات مسكن حال حاضر شبكه بانكي برخوردار شوند.

با اين حال ديدگاه معاون وزير اقتصاد اين است كه نبايد جبري براي سپره‌گذاري در صندوق يكم با تسهيلات ازدواج اعمال شود و اين راهكار صرفا به شكل پيشنهاد و به صورت اختياري بايد پياده شود.

دهقان‌دهنوي به اين موضوع نيز اشاره كرد كه الزاما هر كس در صندوق يكم سپرده‌گذاري كرده يا قصد سپرده‌گذاري دارد، نمي‌تواند واجد اولويت براي پرداخت تسهيلات ازدواج شناخته شود.

معاون وزير اقتصاد در اين باره توضيح داد: ممكن است نيازهاي مالي فوري‌تري در زوجين ديگر وجود داشته باشد و اساسا تشخيص اولويت ميان زوجين متقاضي دريافت تسهيلات ازدواج كار ساده‌اي نيست. انتظار اين است كه منابع بانكي تكافوي پرداخت تسهيلات به تمام زوجين را داشته باشد و اساسا صفي تشكيل نشود كه نيازي به اولويت‌بندي در پرداخت اين تسهيلات باشد و به همه متقاضيان با سرعت و سهولت، اين وام پرداخت شود.

گزارش اشکال Top