کمبود 3 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور

رهبر گفت: هم اکنون کشور با کمبود 3 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی مواجه است که اجرای طرح‌های مشارکتی بخش زیادی از این کمبود‌ها را برطرف می‌کند.

ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران ، با بيان اينكه در كشور با كمبود 3 ميليون و 500 هزار واحد مسكوني رو به رو هستيم، گفت: اين در حالي است كه شاهد رشد تقاضا در بازار هستيم، همين موضوع باعث مي‌شود كه عرضه و تقاضا در اين بازار به تعادل نرسد.

او بيان كرد: هر ساله بايد حدود يك ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود اين درحالي است كه ساليانه به طور متوسط و در بهترين شرايط 200 تا 300 هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود بنابر اين ما به طور ميانگين هر ساله با كمبود 700 هزار واحد مسكوني رو به رو هستيم.

دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه دولت با ساخت 400 هزار واحد مسكوني كه با مشاركت بخش خصوصي ساخته مي‌شود مي‌تواند بخش كوچكي از كمبود واحد‌هاي مسكوني را در اين بازار برطرف كند، گفت: برخي از مسئولان اعلام كردند كه ميانگين قيمت اين واحد‌هاي مسكوني 300 ميليون تومان خواهد بود اين در حالي است كه هم اكنون ميانگين قيمت هر متر واحد مسكوني در تهران 12 ميليون تومان است بنابر اين اگر زمين هم به صورت رايگان به بخش خصوصي براي ساخت اين واحد‌ها ارائه شود باز هم قيمت اين واحد‌ها 300 ميليون تومان نخواهد بود.

رهبر اظهار كرد: دولت بايد هر چه سريع‌تر اجراي اين طرح‌ها را در شهر‌هاي مختلف به مرحله عملياتي و اجرايي برساند، زيرا كه ما هم اكنون هر ساله با كمبود بيش از يك ميليون واحد مسكوني رو به رو هستيم در نتيجه ارائه اين واحد‌ها به بازار مسكن مي‌تواند نقش موثري در كنترل قيمت‌ها داشته باشد.

او اظهار كرد: طرح‌هاي مشاركتي حوزه مسكن بايد مسكن مهر بسيار متفاوت است، زيرا كه بخش عمده‌اي از اين طرح‌ها را انبوه سازان و بخش خصوصي مي‌سازند و دولت تنها زمين‌هاي ارزان قيمت را در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهد.
دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران گفت: در اين طرح سازنده سهم خود را برميدارد و دولت سهم خود را به صندوق پس انداز مسكن يكم متصل مي‌كند بنابراين قيمت تمام شده ساخت اين واحد‌ها كاهش مي‌يابد، اما به 300 ميليون تومان نمي‌رسد.

گزارش اشکال Top