پیش‌نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: متن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است و در لایحه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم دولت خواهد شد.

احمد زماني در خصوص برنامه دولت براي استقرار نظام ماليات بر عايدي سرمايه، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي كشور با درك ضرورت تكميل و گسترش پايه هاي مالياتي به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه نظام مالياتي و ارتقاي عدالت مالياتي، مطالعات و اقدامات لازم درخصوص استقرار ماليات بر عايدي سرمايه را از اواسط سال گذشته آغاز كرد.

وي افزود: تحولات قيمتي در بازار املاك و ساير دارايي ها در سال اخير كه عموما در هنگام بروز نوسانات قيمتي به شدت هدف فعاليت هاي بورس بازي و سوداگرانه قرار مي گيرند و منجر به افزايش و انحرافات قيمتي شديدتر ناشي از ورود سوداگران به اين بازارها مي شوند، سازمان امور مالياتي را به تسريع در ارايه اين لايحه مصمم تر ساخت و لذا لايحه جامع ماليات بر عايدي سرمايه به نحوي كه عايدي همه انواع دارايي هايي از اين نوع شامل املاك، مسكن، سهام، خودرو، طلا ، ارز و سكه و ساير حق الامتيازها را پوشش دهد، تهيه و تقديم وزارت امور اقتصادي و دارايي شد.

معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد: پيش نويس لايحه ماليات بر عايدي سرمايه با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسات كارشناسي با حضور معاونين وزارتخانه و برخي صاحبنظران دانشگاهي مطرح و تكميل و نهايي شد. موضوعي كه بايد به آن توجه كرد نظر برخي كارشناسان و صاحبنظران مالياتي مبني بر ضرورت استقرار نظام ماليات بر عايدي سرمايه در قالب نظام ماليات بر جمع درآمد است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان امور مالياتي كشور مطابق دستور وزير امور اقتصادي و دارايي متن پيش نويس لايحه ماليات بر جمع درآمد را نيز در دست تهيه دارد و تدوين اين لايحه نيز در مراحل نهايي كار قرار دارد، مقرر شده است لايحه ماليات بر عايدي سرمايه، مطابق متن نهايي شده موجود در قالب فصلي از ماليات بر جمع درآمد درج و تقديم دولت شود.

زماني تاكيد كرد: موارد مطروحه از سوي برخي رسانه هاي جمعي مبني بر عدم اراده يا تعلل در ارايه لايحه ماليات بر عايدي سرمايه و يا كنار گذاشتن املاك و مسكن از نظام ماليات بر عايدي سرمايه، اصولا مصداق ندارد.

گزارش اشکال Top