آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سازوکار تشکیل صندوق برای آخر تابستان بماند، دیگر کارایی نخواهد داشت، گفت:با همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه می توان منابع لازم برای صندوق را تجهیز کرد.

محمدعلي دهقان دهنوي اظهار داشت: در ساختار پيشنهادي ما براي صندوق وديعه مسكن، منابع مورد استفاده براي پرداخت وام طراحي شده است كه بر اين اساس مشخص شده كه منابع از نظام بانكي و بازار سرمايه تامين شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: براي صندوق وديعه مسكن نيز همچون بسياري از صندوق هاي ديگر كه در بازار سرمايه حضور دارند و مردم و واحدهاي سرمايه گذاري با خريد منابع صندوق را تامين مي كنند، سازوكاري اين چنيني طراحي شده است.

وي تاكيد كرد: در واقع با همكاري نظام بانكي و بازار سرمايه مي‌توان منابع لازم براي صندوق را تجهيز كرد.

دهقان دهنوي با بيان اينكه پيشنهاد وزارت اقتصاد همچنان در دولت است، گفت: ما پيشنهاد تشكيل صندوق را ارائه كرده ايم اما هنوز بازخوردي نگرفته ايم.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: ترجيح وزارتخانه بر هر چه زودتر به نتيجه رسيدن تشكيل صندوق است زيرا با توجه به اينكه فصل جا به جايي مسكن فصل تابستان است، براي تسهيل كار مستاجران بايد زودتر اين كار انجام شود.

وي ادامه داد: البته باز هم تاكيد مي كنم كه اين موضوع فقط يك پيشنهاد براي تسهيل كار مستاجران است و راه حل كلي اين است كه سياست هاي اصولي و بلندمدت تري براي توليد، عرضه، تقاضاي مسكن و بحث هاي مربوط به نظام اجاره مسكن پياده شود.

دهقان دهنوي گفت: اين صندوق در كوتاه مدت مي تواند كمك كند تا مشكل بخشي از مستاجران حل شود.

وي تصريح كرد: اگر سازوكار تشكيل صندوق براي آخر فصل تابستان بماند، ديگر كارايي خاصي نخواهد داشت؛ بهتر است قبل از شهريورماه كه زمان اوج جا به جايي ها است اين اتفاق بيفتد.

گزارش اشکال Top