ساخت مسکن متری چند تمام می شود؟

فهرست‌بهای ۹۸ ساخت و ساز در پایتخت، از افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن تنها به فاصله دو فصل خبر می‌دهد.

بررسي‌ها درباره تازه‌ترين فهرست‌بهاي ۹۸ ساخت‌وساز در شهر تهران نشان مي‌دهد هزينه ساخت مسكن در شهر تهران براي مناطق متوسط رو به بالاي پايتخت(عمدتا مناطق ۴ و۵ و بخشي از منطقه ۲)، بدون محاسبه قيمت زمين، هم‌اكنون به حدود مترمربعي ۳ ميليون و۸۰۰ هزار تومان رسيده است، اين درحالي است كه اين ميزان در نيمه پاييز سال گذشته حدود ۲ميليون و۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

برآوردهاي انجام شده درخصوص تازه‌ترين هزينه ساخت مسكن در شهر تهران بدون محاسبه سهم زمين در قيمت تمام‌شده واحدهاي مسكوني در شرايط فعلي، از داده‌هاي مربوط به يك پروژه مسكن‌سازي به كارفرمايي دولت در نقطه‌اي از شهر تهران صورت گرفته است؛ مطابق با اطلاعات اين پروژه، هم‌اكنون هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسكوني بدون محاسبه قيمت زمين در پايتخت، معادل ۳ ميليون و۸۰۰ هزار تومان در ازاي ساخت هر مترمربع است؛ اين در حالي است كه براي اجراي فاز اول اين پروژه در نيمه پاييز سال گذشته هزينه ساخت بدون احتساب قيمت زمين حول و حوش مترمربعي ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعريف شده بود.

مقايسه هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در ميانه بهار امسال نسبت به نيمه پاييز سال گذشته نشان‌دهنده افزايش ۳۱ درصدي هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني براي سازندگان واحدهاي مسكوني تنها به فاصله دو فصل است. اين ميزان افزايش عمدتا متاثر از افزايش هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني از يكسو و افزايش ميزان دستمزد عوامل ساخت و ساز از سوي ديگر است؛ هر چند نرخ رشد دستمزدها در اين بازه زماني به مراتب كمتر از نرخ رشد هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني در فاصله دو فصل بوده است.  تحقيقات ميداني  نشان مي‌دهد هم‌اكنون هزينه ساخت هر مترمربع مسكن در مناطق معمولي شهر تهران گذشته از اين گروه از پروژه‌هاي دولتي كه قرار است در مقياس بزرگ احداث شود و به لحاظ تيراژ، مساحت زمين، تعداد طبقات و ساير مشخصات ساختماني با ساخت‌وسازهاي معمولي شهر تهران داراي برخي تفاوت‌ها است نيز در همين محدوده قيمتي است.

فهرست‌بهاي ساخت و ساز در شهر تهران در حالي از افزايش ۳۱ درصدي هزينه ساخت مسكن در شهر تهران در بازه زماني نيمه پاييز ۹۷ تا اواسط بهار ۹۸ خبر مي‌دهد كه اين فهرست بها علاوه بر هزينه ساخت، شامل هزينه تامين زمين موردنياز براي شروع پروژه‌هاي مسكوني نيز هست؛ در واقع اين فهرست‌بها تركيبي از هزينه ساخت مسكن(هزينه مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات ساختماني و دستمزدها) و هزينه تامين زمين است. ميانگين قيمت زمين و املاك مسكوني كلنگي شهر تهران نيز در فاصله اين دو فصل-نيمه پاييز ۹۷ تا ميانه بهار ۹۸- با رشد ۵۰درصدي مواجه شده است؛ در واقع تورم هزينه‌اي در بازار ساخت و ساز مسكن شهر تهران در سمت تامين زمين و ملك كلنگي به مراتب بيش از تورم هزينه‌اي مصالح ساختماني بوده است.

 هم‌اكنون حداقل قيمت هر مترمربع زمين و ملك كلنگي در مناطق متوسط رو به بالاي شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵ و بخشي از منظقه ۲ شهر تهران حدود ۲۰ ميليون تومان است و هزينه ساخت مسكن شامل هزينه تامين مصالح و تجهيزات ساختماني و دستمزدها نيز در اين مناطق حدود ۳ ميليون و۸۰۰ هزار تومان برآورد مي‌شود؛ با توجه به سهم قيمت هر مترمربع زمين در هر مترمربع واحد مسكوني، در شرايط فعلي قيمت تمام شده ساخت مسكن در اين مناطق حداقل حدود ۹ ميليون و۸۰۰هزار تومان برآورد مي‌شود.

اين موضوع نشان مي‌دهد هزينه تمام شده ساخت مسكن در مناطق متوسط رو به بالاي شهر تهران هم‌اكنون در مرز ۱۰ ميليون تومان به ازاي ساخت هر مترمربع آپارتمان قرار گرفته است.  اين در حالي است كه در مناطق ضعيف‌تر شهر تهران در حالي كه ميانگين قيمت هر مترمربع زمين وملك مسكوني كلنگي هم‌اكنون حدود ۱۵ ميليون تومان است، هزينه ساخت مسكن ازسوي سازنده(هزينه تامين مصالح و دستمزد) به‌طور ميانگين مترمربعي ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد مي‌شود؛ بنابراين در اين مناطق نيز با توجه به سهم زمين در قيمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسكوني، هزينه ساخت به‌طور ميانگين مترمربعي حدود ۸ ميليون تومان خواهد بود.

اين هزينه‌ها براساس قيمت مصالح مرغوب محاسبه شده است.  بررسي‌ها حاكي است در مناطق متوسط و متوسط رو به بالاي شهر تهران، سهم زمين از قيمت تمام شده ساخت در مقايسه با مناطق ضعيف‌تر بيشتر است؛ اين سهم در مناطق متوسط و متوسط رو به بالا حدود ۶۱درصد و در مناطق ضعيف‌تر شهر تهران حدود ۵۶ درصد برآورد مي‌شود.  بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» از شرايط فعلي بازار ساخت و ساز حاكي است هم‌اكنون اگرچه شرايط سختي براي سازندگان مسكن به لحاظ تامين مصالح وتجهيزات ساختماني از يكسو و تامين زمين و ملك كلنگي مورد نياز براي ساخت و ساز از سوي ديگر وجود دارد، اما به‌طور كلي وزن دردسر سازنده‌ها براي تامين زمين بيش از مصالح و تجهيزات ساختماني است.  در شرايطي كه به دليل بروز تورم در بازار مصالح و تجهيزات ساختماني هم‌اكنون هزينه ساخت مسكن براي سازنده‌ها از اين محل به ميزان قابل‌توجهي افزايش يافته است اما نرخ رشد قيمت زمين در بازه زماني يكسال گذشته و همچنين دو فصل اخير، به مراتب بيش از سرعت رشد قيمت مصالح ساختماني بوده است. علاوه بر تورم شديد در بازار زمين كه گران‌ترين بخش هزينه ساختماني در ساخت و سازهاي شهر تهران محسوب مي‌شود بنا بر دو علت عمده هم‌اكنون سازنده‌ها با مشكل تامين زمين براي شروع پروژه‌هاي ساختماني مواجهند.

گزارش اشکال Top