دولت 400 هزار مسکن می سازد

معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهر سازی گفت: ساخت 400 هزار مسکن در کشور با هدف کنترل قیمت ها از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید و وزارت راه و شهرسازی است.

« علي نبيان » عصر روز دوشنبه در حاشيه بازديد از طرح آرمان اراك افزود: ساخت اين مسكن ها در قالب «طرح اقدام ملي» در طول سال هاي 98 و 99 اجرايي مي شود.

وي ادامه داد: 200 هزار واحد از اين مسكن ها در شهرهاي جديد، 100 هزار واحد در قالب بازآفريني شهري و 100 هزار واحد توسط بنياد مسكن ساخته مي شود.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: طرح اقدام ملي به 2 صورت شامل تامين زمين توسط شهرستان ها و يا در زمين هاي سازمان ملي زمين و مسكن در استان ها اجرا مي شود.

نبيان افزود: طرح آمان اراك از جمله طرح هاي مشاركتي به شمار مي رود كه زمين آن توسط سازمان ملي زمين و مسكن در اختيار سرمايه گذار قرار گرفته است.

معاون وزير راه و شهر سازي گفت: 500 هزار واحد مسكن مهر به صورت نيمه كاره در كشور وجود دارد كه پيگيري تكميل اين طرح ها توسط استانداران و جانشيني معاونت عمراني استانداري ها در حال انجام است.

نبيان افزود: تكميل طرح هاي مسكن مهر اكنون به صورت ويژه در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر توسط سازمان ملي زمين و شهرسازي و زير 25 هزار نفر توسط بنياد مسكن و شهرهاي جديد در حال انجام است.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: بهره برداري از طرح هاي مسكن مهر به صورت ماهانه در حال انجام بوده و اتمام طرح مسكن مهر به جزء طرح هايي كه مشكل حقوقي دارند تا پايان سال جاري از برنامه هاي اولويت دار وزارت راه و شهرسازي است.

نبيان خاطر نشان كرد: اجراي طرح هاي بازآفريني شهري در مناطق مختلف شهرها در راستاي كنترل قيمت مسكن در كشور انجام مي شود.

معاون وزير راه و شهر سازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي در سفر به شهرستان اراك از طرح مسكن آرمان، كوي كوثر، اراضي دانشگاه سردشت و كوي گردو اين شهرستان بازديد كرد.

استان مركزي با 12 شهرستان داراي بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت است.

گزارش اشکال Top