پیش فروش مسکن متری از طریق بورس کالا

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از اجرایی شدن طرح پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خبر داد.

عليرضا ناصرپور گفت: طرح پيش فروش مسكن متري پيرو جلسه اي كه به تازگي در محل سازمان بورس و با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي برگزار شد، مورد طرح و بررسي قرار گرفت و اعلام شد اين مكانيزم مي تواند در چارچوب ساختارهاي بازار سرمايه و از طريق قراردادهاي سلف موازي استاندارد راه اندازي شود.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران با بيان اينكه علاوه بر اين، طرح هايي همچون فروش املاك و مستغلات در بازار فرعي بورس كالا، بازار تهاتري مصالح و املاك و نيز راه اندازي صندوق هاي املاك و مستغلات نيز در حال پيگري است، توضيح داد: در خصوص پيش فروش متري مسكن چارچوبي كه در بازار سرمايه مي توانيم براي آن پياده سازي كنيم، اوراق سلف موازي استاندارد است زيرا تجربه خوبي در اين حوزه وجود دارد و طرح پيش فروش متري مسكن مي تواند بر مبناي اين ابزار مالي اجرايي شود.

وي در خصوص نحوه اجرايي شدن پيش فروش مسكن متري گفت: در اين طرح شركت سازنده و انبوه ساز و يا هر مجموعه اي كه در حال ساخت مسكن است مي تواند با هدف تامين مالي و حتي فروش ملك اقدام به انتشار اوراق سلف موازي استاندارد كند كه اين اوراق قابل تحويل در سررسيد است يعني فرد مي تواند در سررسيد به ازاي متراژهاي معيني كه تعيين شده، اوراق را تامين كرده و اقدام به تحويل گرفتن واحد مسكوني كند؛ مثلا اگر قرار است 85 متر تحويل بگيرد بايد بتواند به آن تعداد اوراق تامين كند و يا اينكه اوراق را در سررسيد با سود مشخصي كه در نظر گرفته شده است تسويه نقدي كند.

ناصرپور اضافه كرد: علاوه بر اين مي توان با قرار دادن اوراق اختيار خريد و فروش تبعي روي اوراق، ريسك ناشر و همچنين ريسك خريدار را مديريت كرد لذا تمامي اقداماتي كه روي اوراق سلف موازي استاندارد قابل پياه سازي است، روي اين اوراق هم قابليت اجرايي دارد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالا در ادامه گفت و گو با «كالاخبر» به مزاياي اجرايي شدن اين طرح در قالب اوراق سلف موازي استاندارد اشاره كرد و گفت: اگر براي اين طرح، اوراق سلف موازي بدون اختيار خريد تبعي تعريف شود، پوشش ريسك را در اختيار خريدار اوراق قرار مي دهد به طوري كه اگر خريدار نمي تواند كل واحد را يكجا خريداري كند، مي تواند متراژ مورد نظر خود را بخرد و مابقي را به مرور خريداري كند و اگر هم نتوانست به آن تعداد تامين كند مي تواند در سررسيد اوراق را در بازار به قيمت روز به فروش برساند و پولش را تحويل بگيرد كه اگر در اين مدت افزايش قيمتي در ملك صورت گرفته باشد، روي اين اوراق خودش را منعكس خواهد كرد.

وي همچنين در خصوص استانداردسازي متراژها توضيح داد و گفت: اين طرح در پروژه هاي انبوه سازي اجرايي شده و استاندارد سازي آن به اين صورت است كه معمولا يك متراژ پايه داخل يك ساختمان در نظر گرفته شده و قيمت اوراق سلفي كه منتشر مي شود بر مبناي واحد پايه خواهد بود و در سررسيد اگر كسي بخواهد واحد ديگري را تعيين كند، صرف و كسر متراژ واحدهاي ديگر بر مبناي واحد پايه تعيين مي شود كه اين موضوع قبل از انتشار نيز در اميدنامه ذكر مي شود.

به گفته ناصرپور يكي از اهداف اجرايي شدن اين طرح اين است كه در شرايط تورمي بتواند به خانه دار شدن مردم و خريداران مسكن كمك كند، ضمن اينكه براي سازندگان انبوه مسكن نيز روش مناسب تامين مالي به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه زيرساخت هاي اجرايي شدن فروش متري مسكن در بورس كالاي ايران فراهم است، عنوان كرد: اين طرح نيازي به تصويب در شوراي عالي بورس ندارد زيرا اوراق سلف موازي استاندارد در گذشته در شوراي عالي بورس به تصويب رسيده و مي توان بر مبناي آن طرح پيش فروش متري مسكن را راه اندازي كرد.

گزارش اشکال Top