اقدام ملی برای عرضه و تولید مسکن

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه برای خوشبخت کردن عده‌ای از توانمندها طرح اقدام ملی حمایت از تولید و عرضه مسکن را به اجرا نمی رسانیم، گفت:ما این خانه‌ها را برای مردمی می‌سازیم که با توان مالی خود به راحتی نمی‌توانند از واحدهای موجود در بازار استفاده کنند.

حمد اسلامي صبح امروز با حضور در دانشكده علوم پايه دانشگاه علم و صنعت ايران از روند برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندسي بازيد كرد.

وي در حاشيه اين بازديد در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين آزمون در هفت رشته برگزار مي‌شود، گفت:‌ شامل عمران در سه صلاحيت محاسبات و نظارت و اجرا معماري در سه صلاحيت طراحي نظارت و اجرا، شهرسازي در ترافيك، نقشه‌برداري، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي در دو صلاحيت طراحي و نظارت است.

اسلامي ادامه داد: در اين آزمون 40 هزار و 443 خانم و 135 هزار و 344 نفر آقا شركت مي‌كنند.

اسلامي با بيان اينكه آزمون ورود به حرفه مهندسي در سال دو بار برگزار مي‌شود گفت: تقريبا 300 هزار نفر در آن شركت مي‌كنند كه امسال 25 درصد آنها خانم و 75 درصد آنها متشكل از شركت‌كنندگان آقا بودند كه بانوان شركت كننده در اين آزمون بيشتر بر روي رشته معماري و شهرسازي متمركز شده‌اند.

وزير راه شهرسازي اظهار داشت: براي ما مهم اين است كه الزامات فني در كشور نهادينه شود بنابراين نيازمند مهندسيني هستيم كه صلاحيت حرفه‌اي داشته باشند و اين آزمون ملاكي براي توانمندي اين افراد است.

وي با بيان اينكه اين آزمون به صورت دسترسي آزاد به كتاب برگزار مي‌شود، گفت: مهم اين است كه شركت‌كنندگان درك درستي از حرفه مهندسي داشته باشند و صرفا محفوضات نيست.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هر شركت‌كننده‌اي كه بتواند به نيمي از سوالات پاسخ دهد قبول مي‌شود گفت: با اين وجود بسياري از شركت‌كنندگان نمره لازم را كسب نمي‌كنند.

اسلامي با تاكيد بر اينكه اميدواريم جوانان با افزايش مهارت و تخصص خود اهميت دهند تاكيد كرد: ارتقاي ايمني ساختمان‌ها هدف ما است و مردم بايد از پشتوانه مهندسي قدرتمندي برخوردار باشند.

وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: مردم بايد صاحب بناهاي كم‌‌هزينه و پايدار شوند.

وزير و راه شهرسازي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر ارتقاي جذابيت‌هاي طرح اقدام ملي عرضه و توليد مسكن گفت: طرح اقدام ملي داراي جذابيت است و از جذابيت كامل هم برخودار است ما اين خانه‌ها را براي مردمي مي‌سازيم كه با توان مالي خود به راحتي نمي‌توانند از واحدهاي موجود در بازار استفاده كنند و آنها را بخرند.

اسلامي ادامه داد: براي خوشبخت كردن عده‌اي از توانمندها اين طرح را اجرا نكرده‌ايم بلكه براي صاحب‌خانه شدن قشر متوسط اين طرح وارد مراحل اجرايي شده است.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه طرح اقدام ملي عرضه و توليد مسكن در سراسر كشور آغاز شده است گفت: اراضي شناسايي شده و در حال ساخت و ساز اين واحدها هستيم.

گزارش اشکال Top