جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران-هنروران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه نخست, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

11متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه 13.5م پارکینگ, سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.6ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مجتمع افتاب بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

450متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top