جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان بشیر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

57متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ولیعصر

رهن : 25ميليون اجاره : 6.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 3.7ميليون

160متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی ولیعصرقصردشت

رهن : 25ميليون اجاره : 6ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top