جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان صدر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان سفر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان قناعت پیشه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه افتاب کوچک

رهن : 30ميليون اجاره : 5.1ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5.1ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top