جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

35متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 25ميليون اجاره : 1ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.8ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما البوندی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top