جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مجتمع افتاب بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

9متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهادسازندگی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top