جستجوی ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 600ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 20 (شهرری)

قیمت کل : 3.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 3.2ميليارد

78متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 20 (شهرری)

قیمت کل : 1.8ميليارد

15 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 20 (شهرری)

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 500ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران

قیمت کل : 3.4ميليارد

340متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1ميليارد اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 5ميليارد

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top