جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 250ميليون

60متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 13.2ميليون

کاربری چاه, سن بنا , سند سه دانك, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تهران منطقه ورامین

قیمت کل : 3.5ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.5ميليارد

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در تهران منطقه دماوند

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 100ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرری

رهن : 75ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top