جستجوی ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ زرین نعل ک حلاجی

قیمت کل : 7ميليارد

3 خواب 320متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول دوم سوم چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه ک حاج علیرضایی اعلایی بن بست اول

قیمت کل : 1.13ميليارد

81متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ مجاهدین ک حشمتی

قیمت کل : 5.78ميليارد

340متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه بهارستان روبه رو باغ نگارستان

قیمت کل : 11.6ميليارد

580متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ فخراباد ک کلهر ک امبنی

قیمت کل : 3ميليارد

137متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ زرین نعل ک حلاجی

قیمت کل : 3ميليارد

158متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ فیاض بخش ک رفیعا نبش قاسمی

قیمت کل : 5.5ميليارد

160متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top