جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 180ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ ایران

قیمت کل : 9.48ميليارد

3 خواب 316متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول دوم سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه زرین نعل

قیمت کل : 2.47ميليارد

130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ قائن خ غلامیان

قیمت کل : 3.8ميليارد

2 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول دوم سوم چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ ایران جنوبی

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 225متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول دوم سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 220ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه فخراباد

قیمت کل : 4ميليارد

200متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خ ایران

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه خورشید

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول دوم سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در تهران منطقه درکه

رهن : 500ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top