جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه ابوریحان

قیمت کل : 210ميليون

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ارتش

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 9متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 489ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, غربی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید اول

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه قطران جنوبی

قیمت کل : 594ميليون

108متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 670ميليون

1 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 790ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top