جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارک جدید

قیمت کل : 704ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 750ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 880ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 918ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 864ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه خیابان منتظری

قیمت کل : 5ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهرک باغچیان

قیمت کل : 612ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام

قیمت کل : 486ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top