جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه فلکه دکترحسابی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 800ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 4.25ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عارف

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 177متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه کوی پزشکان

قیمت کل : 1.76ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه بارون آواک

قیمت کل : 3.2ميليارد

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 3.42ميليارد

2 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شهرک رازی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top