جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان حافظ

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 820ميليون

1 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 645ميليون

86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حاج جبار نائب

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شاهگلی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 970ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان امام

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه حاقظ

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 1.4ميليارد

2 خواب 850متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top