جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 1.06ميليارد

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 575ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 684ميليون

180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه کمربندی

قیمت کل : 750ميليون

82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 295ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 300ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 398ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top