جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سه راه ولیعصر

قیمت کل : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.64ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پیلوت, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولی عصر

قیمت کل : 2.9ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 3.5ميليارد

360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منتظری

قیمت کل : 5.07ميليارد

780متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 1.04ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 370ميليون

83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه نصف راه

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top