جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 897ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بارون آواک

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه حافظ

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه اول گلگشت

قیمت کل : 3.212ميليارد

3 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سه نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه آبرسان

قیمت کل : 5.6ميليارد

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, نما رومی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منظریه

قیمت کل : 3.192ميليارد

3 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منظریه

قیمت کل : 3.42ميليارد

3 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه بلوار سلیمان خاطر

قیمت کل : 3.5ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top