جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 67متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 1.065ميليارد

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه هفده شهریور

قیمت کل : 1.07ميليارد

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 1.232ميليارد

112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 1.215ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top