جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 500ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند قراردادي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تبریز منطقه کیلومتر 100 اتوبان زنجان تبریز

قیمت کل : 549ميليون

5490متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دانشسرا

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آزادی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه بازارچه حاج اسماعیل

قیمت کل : 500ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه دمشقیه

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه دروازه تهران

قیمت کل : 500ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه طالقانی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top