جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی جنوبی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه قطران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 524ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 525ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 520ميليون

97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top