جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 129متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 550ميليون

94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 550ميليون

94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژادجنوبی

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه سوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top