جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17شهریور

قیمت کل : 542ميليون

1 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مقصودیه

قیمت کل : 536ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه مقصودیه

قیمت کل : 536ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 533ميليون

3 خواب 97متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 533ميليون

3 خواب 97متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top