جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه آبرسان

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه نرسیده به آبرسان

قیمت کل : 530ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه نرسیده به آبرسان

قیمت کل : 530ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 520ميليون

55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 520ميليون

55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سراه امین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 84متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سراه امین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 84متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده آذرشهر

قیمت کل : 500ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top