جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الئ گلی

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه سه راه طالقانی

قیمت کل : 550ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغمیشه

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 129متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 500ميليون

103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ازادی

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top