جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 270ميليون اجاره : 100تومان

10 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

10 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

10 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 9ميليارد

10 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 50ميليارد

10 خواب 4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 11.76ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

10 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 40ميليارد

10 خواب 4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 5.5ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top