جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 5.2ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 30ميليارد

10 خواب 478متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 400ميليون

10 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 10ميليارد

10 خواب 1025متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

10 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 7ميليارد

10 خواب 890متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سه طبقه, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 10ميليارد

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top