جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 9.5ميليون

10 خواب

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 35ميليون اجاره : 6.8ميليون

10 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : کارشناسي رهن : 25ميليون اجاره : 8ميليون

10 خواب 150متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

10 خواب 700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 270ميليون اجاره : 100تومان

10 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 9ميليارد

10 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 50ميليارد

10 خواب 4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 11.76ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

10 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top