جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 180متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دینکان

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 520ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 4.05ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 6ميليارد

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 9ميليون

10 خواب 750متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.9ميليارد

10 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.9ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 11ميليون

10 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 750ميليون

10 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top