جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 140ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 140ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 370ميليون

10 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه جنوب غرب

قیمت کل : 1ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

10 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

10 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه مخابرات راه دور

قیمت کل : 950ميليون

10 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

10 خواب 20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

10 خواب 20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top