جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ملک

رهن : 350ميليون

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

10 خواب 544متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه سایر, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

10 خواب 307متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه فردوسی

قیمت کل : 3.3ميليارد

10 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , دو ممر, نما سفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه جنوب غرب

قیمت کل : 1ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.3ميليارد

10 خواب 600متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 7 - عباس آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 38ميليون

10 خواب 1150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

10 خواب 610متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 255سال , طبقه در کل, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 3.375ميليارد

10 خواب 650متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه در کل, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - کردستان1

رهن : 600ميليون

10 خواب 350متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top