جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه جنوب غرب

قیمت کل : 1ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

10 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

10 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه مخابرات راه دور

قیمت کل : 950ميليون

10 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

10 خواب 20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

10 خواب 20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 1.4ميليون

10 خواب 26متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 1.4ميليون

10 خواب 26متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 6ميليون اجاره : 1.25ميليون

10 خواب 34متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 6ميليون اجاره : 1.25ميليون

10 خواب 34متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top