جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - جهان کودک

رهن : 650ميليون

10 خواب 350متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 3.2ميليارد

10 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما سفال, ...

جزئیات ملک

اپارتمان یکجا جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 2.7ميليارد

10 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 0 - عباس آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

10 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 1.4ميليون

10 خواب 26متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

10 خواب 430متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - عباس آبادبهشتی

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

10 خواب 220متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 3 - گاندی

رهن : 500ميليون اجاره : 15ميليون

10 خواب 300متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 14.95ميليارد

10 خواب 730متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه در کل, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 12.635ميليارد

10 خواب 437متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top