جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3ميليارد

10 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه بلوار بعثت

قیمت کل : 2.812ميليارد

10 خواب 700متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 280ميليون

10 خواب 340متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه طبقه اول و دوم, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

10 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1ميليارد

10 خواب 650متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 740ميليون

10 خواب

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 3ميليارد

10 خواب 1000متر متر مربع

سن بنا 5سال , سیستم نقشه سه طبقه, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 650ميليون

10 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 28سال , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.25ميليارد

10 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top