جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 18ميليون اجاره : 1.45ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 110ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در هشتپر منطقه 20متری

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

3 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 160ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top