جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا نوساز , غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه رباط کریم

رهن : 400تومان اجاره : 50تومان

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ٢

5 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 99سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top