جستجوی ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 6ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 130ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 35ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 320ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top