جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 6.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شریعتی شمالی

رهن : 3ميليون اجاره : 900تومان

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بندرعباس منطقه پیامبر اعظم

رهن : 600تومان اجاره : 6تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 22ميليون اجاره : 50تومان

75متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 100ميليون اجاره : 20تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

رهن : 10ميليون اجاره : 370تومان

90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top