جستجوی ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 285ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه پنجم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

4 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 60ميليون اجاره : 4.4ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top