جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 160ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 85ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سیزدهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت 1

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 95ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 195ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top