جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

380متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 410ميليون رهن : 110ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 430ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 440ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.6تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند عادي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 460ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه دو طبقه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 498ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 14سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

1 خواب 450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top