جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 1.7تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.1تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 25ميليون اجاره : 4ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top