جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 900ميليون رهن : 35ميليون اجاره : 5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 975ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

28متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

رستوران جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 9.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top