جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 357ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ و آجر, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 378ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 413ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دهم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 504ميليون رهن : 235ميليون

4 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 570ميليون رهن : 135ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 726ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 173متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارچمران

قیمت کل : 763ميليون رهن : 110ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 770ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 800ميليون رهن : 90ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top