جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

1 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 500ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 500ميليون اجاره : 60تومان

420متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه چهارباغ

رهن : 500ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تپه تلوزیون

رهن : 550ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 550ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top