جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

1080متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 500ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 550ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 550ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 550ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.64ميليارد رهن : 500ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 550ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 550ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 550ميليون

3 خواب

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top