جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 60تومان

5 خواب 1300متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرودشت

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 550ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top