جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 530ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 550ميليون اجاره : 50تومان

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار میرزای شیرازی

رهن : 550ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 500ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 500ميليون اجاره : 15ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در گرگان

رهن : 500ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان مسکونی رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 9.8ميليارد رهن : 500ميليون اجاره : 8ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top