جستجوی ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 500ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

اپارتمان برج جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 520ميليون

3 خواب 223متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هجدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 60تومان

5 خواب 1300متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرودشت

رهن : 550ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top