جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.15ميليارد رهن : 500ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 500ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 500ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 550ميليون

280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 520ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 3.5ميليون رهن : 500ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 500ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 550ميليون

4 خواب 224متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top