جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 500ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 550ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون

3 خواب 278متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 520ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی اباد

رهن : 500ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 550ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top