جستجوی ملک

مغازه جهت رهن در منطقه تهرانسر شمالی

رهن : 500ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه بربلوارچمران

رهن : 500ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 500ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 500ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه میدان اطلسی

رهن : 500ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان اطلسی

رهن : 500ميليون

174متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ابیوردی

رهن : 550ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top