جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 50ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری سینماسعدی

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

نمایشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 7ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

2320متر متر مربع

سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

880متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا 18سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top