جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون اجاره : 50ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 85ميليون اجاره : 50ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

1080متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 50ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان جهادسازندگی

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

530متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 55ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

250متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top