جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 17ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

127متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 50ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

155متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 50ميليون

150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 50ميليون

270متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

20 خواب 1000متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

20 خواب 1700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top