جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1 اجاره : 6

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 6

کاربری تجاری, سن بنا , نما رومی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 6

2 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 4 اجاره : 6

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 1 اجاره : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 8 اجاره : 5

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top