جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 3 اجاره : 5

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 3 اجاره : 5

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 1 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 2 اجاره : 5

2 متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 3 اجاره : 5

2 متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 2 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1 رهن : 4 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 8 اجاره : 5

4 خواب 1 متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top