جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برجهای کیش

رهن : 3 اجاره : 5

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

2 خواب 5 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 3 اجاره : 5

7 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 3 اجاره : 5

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 5

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 5 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 1 اجاره : 5

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top