جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 2 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1 رهن : 4 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 8 اجاره : 5

4 خواب 1 متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 2 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 5

1 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 3 اجاره : 5

5 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 17سال , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 2 رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 2 رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 2 رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top