جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 30ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مسافرخانه - هتل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قاآنی شمالی ( کهنه )

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

36 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان اصلی خاکشناسی

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

رهن : 10ميليون اجاره : 30ميليون

1 خواب

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 350ميليون اجاره : 35ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 350ميليون اجاره : 35ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

153متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 8.1ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

153متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top