جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

700متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

330متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 14ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

215متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

215متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 36ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 14ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top