جستجوی ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 80ميليون اجاره : 32ميليون

2100متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه ملاصدرا

اجاره : 30ميليون

18 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما سنگ, سند مسكوني, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

1800متر متر مربع

کاربری اداری آموزشگاهی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه9

اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه1

اجاره : 30ميليون

220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه1

اجاره : 35ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top