جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

3000متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 9ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 35ميليون

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 30ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 500ميليون اجاره : 35ميليون

275متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

155متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 3ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

4000متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

208متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top