جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون اجاره : 35ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما رومی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز صنعتی

اجاره : 30ميليون

کاربری سوله صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 200ميليون اجاره : 35ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 35ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top