جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

6 خواب 1100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 18ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top