جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

4000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

58متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 300ميليون اجاره : 38ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 30ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 30ميليون

260متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top